Co je a co není spolek

Co je spolek

  • Je spolek lidí, který buduje vlastní počítačovou síť s přístupem do internetu
  • Budování sítě je naším koníčkem
  • Náš spolek je neziskový, o společnou síť se staráme sami a zdarma
  • Vždy rádi přivítáme nové zájemce

Co neni spolek

  • Nejsme poskytovatelé internetu, nezaručujeme žádné služby ani servis
  • Nejsme vydřiduši, žádné smlouvy, výpovědní lhůty ani jiné úvazky
  • Pro chorobné stahovače nejsme levná roura do internetu.
  • Nejsme družstvo – členové neručí svým majetkem za případné dluhy spolku