Jak ověřit funkčnost sítě?

Pokud je připojení k AP funkční, můžeš otestovat pingem dostupnost serveru služby, kterou požaduješ ( www, smtp, iGW … ). Adresy těchto serverů najdeš zde (např. http://10.13.82.250, http://10.13.82.254, http://10.13.12.120, atd.). Stačí napsat např.
ping www.jinonice.czf

případně pro nekonečný počet opakování
ping -t www.jinonice.czf

Trasování

Dalším nástrojem pro diagnostiku sítě je traceroute (tracert). Utilita TCP/IP protokolů, která umožňuje sledování cesty, kterou se paket dostane na cílového hostitele. Syntaxe příkazu je stejná jako u příkazu ping:

  • V operačních systémech rodiny MS Windows se jedná o příkaz tracert
  • V operačních systémech rodiny GNU/Linux se jedná o příkaz traceroute

tracert 10.133.3.1

(trasuji spojení z počítače na AP Špály k AP Šárka)

Výpis trasy k sarka.pvfree.net [10.133.3.1]
s nejvýše 30 směrováními:
1 1 ms 1 ms < 1 ms catman.pvfree.net [10.133.13.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms bridge.asus.catman.pvfree.net [10.133.13.250]
3 5 ms 4 ms 4 ms backbone.slavicka.pvfree.net [10.133.11.65]
4 5 ms 5 ms 4 ms ronja2slavicka.kostelecka.pvfree.net[10.133.11.238]
5 9 ms 8 ms 8 ms p2p-kostelecka.olomoucka.pvfree.net [10.133.17.253]
6 16 ms 28 ms 17 ms sarka.pvfree.net [10.133.3.1]
Trasování bylo dokončeno.

Zde jsou vidět jednotlivé přeskoky, jak testovací paket putuje po segmentech sítě, než se dostane k cíli. Stejným způsobem si můžeš vytrasovat, kudy putuje packet do internetu (zjistíš iGW, kterou používáš – v příkladu níže je to iGW Catman 10.133.13.1):

tracert www.nix.cz
Výpis trasy k info.nix.cz [195.47.235.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 1 ms 1 ms < 1 ms catman.pvfree.net [10.133.13.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 172.16.0.1
3 3 ms 2 ms 2 ms 33.34.108.194.contactel.net [194.108.34.33]
4 2 ms 2 ms 2 ms 117.251.108.194.contactel.net [194.108.251.117]
5 7 ms 7 ms 7 ms prah01-r10-a14-6-4118.ctt.cz [194.108.58.93]
6 7 ms 7 ms 7 ms prah01-r12-g0-2-0-82.ctt.cz [194.108.58.142]
7 19 ms 19 ms 19 ms t2a5-p2-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.148.133]
8 21 ms 19 ms 19 ms ixp1-ge1-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.198]
9 19 ms * 19 ms decix1.fra.seabone.net [80.81.192.194]
10 44 ms 45 ms 43 ms ge6-1-vie8-vieb.vie.seabone.net [195.22.215.22]
11 62 ms 62 ms 62 ms customer-side-telekom-aus-2-at-vie8.vie.seabone.net [195.22.215.38]
12 65 ms 67 ms 63 ms 195.3.70.199
13 143 ms 201 ms 200 ms Czech-Online-AUX1.highway.telekom.at [195.3.102.210]
14 27 ms 27 ms 27 ms gw4.nix.cz [194.50.100.245]
15 64 ms 38 ms 48 ms www.nix.cz [195.47.235.3]
Trasování bylo dokončeno.

V případě, že trasování probíhá, ale nejsou odezvy od vzdálených bodů a zůstávají prázdné řádky, lze trasování kdykoliv zastavit současným stiskem kláves Ctrl-C.

Pokud tedy budete administrátorovi hlásit nedostupnost nějaké služby, proveďte nejdříve i trasování a sdělte mu i tento výsledek !