Jak získat veřejnou IP adresu?

Veřejné IP adresy jsou dostupné pro každého člena sdružení o.s.jinonice.cz

Každý počítač připojený do sítě o.s.jinonice.cz má přiřazenou privátní IP adresu (10.13.x.x). Už podle názvu je patrné, že se tyto adresy používají v privátních sítích – těchto adres je dost a přidělujeme si je sami. Avšak není možné je využít pro přímou komunikaci s jiným počítačem v Internetu.

Na bráně do Internetu dochází k tzv. překladu privátních IP adres na veřejné IP adresy. Běžně se to děje například když si prohlížíte webové stránky. Na to funguje jedna společná veřejná IP adresa o.s.jinonice.cz. Z pohledu Internetu to vypadá, že o.s.jinonice.cz je jeden počítač a členové o.s.jinonice.cz jsou skrytí za touto společnou adresou.

Problém nastane, když přijde požadavek z Internetu na nějakou službu (například www stránky), která je uvnitř sítě o.s.jinonice.cz. Tato žádost přijde na společnou veřejnou IP adresu. Ale požadavek nic neobslouží. Není totiž jasné, který z počítačů v síti o.s.jinonice.cz ho má vlastně obsloužit.

Pokud má nějaká privátní IP adresa přiřazenou svou vlastní veřejnou IP adresu, potom je jasné, který počítač má požadavek obsloužit a najednou je tento počítač přímo viditelný z Internetu.

Výhody a nevýhody

Veřejné IP adresy (oproti privátním) mají své výhody i nevýhody.
Výhody jsou zejména:

  • přímá dostupnost počítače z venku z Internetu, například z práce, od kamarádů mimo o.s.jinonice.cz atp.
  • možnost provozování veřejných serverových služeb, např. webové stránky, FTP, SSH
  • přímá komunikace některých programů – například přenosy souborů přes ICQ
  • vyžadováno některými síťovými hrami

Nevýhody jsou:

  • ztráta ochrany proti virům a útokům hackerů – každý si musí řešit sám
  • ztráta anonymity – je jasné, kdo kam přistupuje
  • riziko pro nezkušené uživatele

Množství nevyužitých veřejných IP adres nás přivedlo k nápadu dát každému JEDNU veřejnou IP adresu zdarma – podle hesla "**v o.s.jinonice.cz je vždy něco navíc**" .

Pravidla

  • Každý člen může požádat maximálně o jednu veřejnou IP adresu, za kterou nebude platit
  • Žádosti, které budou obsahovat správné údaje (viz níže), budeme vyřizovat v pořadí jejich příchodu, dokud budou veřejné IP adresy k dispozici.

Vyřízení žádosti

Před vyplněním žádosti je třeba vzít v úvahu fakt, že s veřejnou IP adresou se může stroj stát jednoduchým cílem útoků zvenčí, proto musí být vybaven účinnou a aktuální antivirovou ochranou a samozřejmě i správně nastaveným firewallem (šidítka integrovaná přímo do systémů Windows nejsou právě spolehlivou ochranou ).

Pokud si jsi vědom tohoto rizika a chceš veřejnou IP, pošlete žádost na adresu info@jinonice.cz , do předmětu napište "verejne IP", do mailu napište svou oficiální přezdívku (viz. přihláška) ve sdružení a současnou IP adresu, ke které se má veřejná IP adresa přiřadit a důvod přidělení veřejné IP adresy. Dále musí žádost obsahovat jmený název pod kterým má být veřejná IP vedena (př: karel.jinonice.cz, tojemoje.jinonice.cz) – záleží pouze na Vás jaký název si vyberete před doménu jinonice.cz

Na žádost maximálně běhěm pár dní přijde odpověď – že se žádost akceptuje nebo zamítá.

Vzhledem k použité technice se konfigurace na straně uživatele NIJAK NEMĚNÍ a vše začne fungovat, když některý spravce provede potřebné nastavení na bráně do Internetu.

Veřejné IP adresy jsou realizovány překladem adres na bráně do Internetu – tzv. NAT 1:1.

Budou-li nějaké služby činit problémy na síti, tak může dojít k jejich omezení nebo zakázání.

Test veřejné IP adresy
Podívejte se na whatismyip.com, měla by se ukázat vaše veřejná IP
otevřete test rychlosti o.s.jinonice.cz a spusťte měření. IP, která se zobrazí u výsledku rychlosti má být vaše původní 10.13.x.x
po otestovaní rychlosti vnitřní linky budete přeměrovani na test rychlosti internetu, kdy se Vám zobrazí test rychlosti včetně Vaší veřejné IP adresy. Výsledek by měl vypadat asi takto (naměřené hodnoty jsou pouze ukázkové):

Tento test je pouze informativní, pokud budete testovat rychlosti linky neprovádějte test pouze jednou, ale několikrát po sobě v delších časových intervalech.


Upozornění:

Nemá smysl žádat o veřejnou IP adresu, pokud pro ni nemáte reálné využití, můžete si tím způsobit jen zbytečné komplikace (ohrožení bezpečnosti vašeho počítače).

Dejte si pozor na dodržování zejména autorského zákona a také trestního zákona při sdílení dat a práci s Internetem. Případné stížnosti, nebo dokonce vyšetřování povede k jednoznačnému určení viníka.

Rada Sdružení o.s.jinonice.cz si vyhrazuje zveřejnit na stránkách sdružení údaje o členech, kteří mají veřejnou IP adresu a to v tabulce: veřejná IP adresa – privátní IP adresa – identifikátor člena (přezdívka).