Jak správně platit příspěvky

Mezi členské povinnosti patří mimo jiné i povinnost řádně a včas platit členské příspěvky. K platbám nebudeš vyzýván – je tvojí povinností sledovat, kdy jsi byl přijat za člena a kdy vyprší tvoje předplatné.

K tomuto účelu máme zřízen účet u Fio banka, a.s. – 2300032740/2010

Nejběžnějším způsobem placení příspěvků je bezhotovostní převod financí ze svého bankovního účtu.

Další způsob úhrady členských příspěvků je platba složenkou na České poště.

Při platbě do banky budeš kromě čísla konta potřebovat i Konstantní symbol 1417 a Variabilní symbol.

Výše při vstupu nového člena a splatnost pravidelného měsíčního příspěvku
Níže uvedené údaje se řídí Finančním řádem:
Výše příspěvků a způsob jejich úhrady je stanoven Finančním řádem – první příspěvek spolku ve výši 1.050,-Kč se platí jako předplatné na 3.měsíce a dále měsíční příspěvek ve výši 350Kč
První vstupní příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, v průběhu kterého byl zájemce přijat za člena a začal využívat produkty činnosti Spolku.
Platba pravidelných členských příspěvků se provádí měsíčně nebo v násobcích schváleného měsíčního příspěvku. Splatnost (datum připsání na bankovní účet spolku) měsíčního příspěvku je nyní vždy nejpozději k 15. dnu v danném měsíci, na který je platba určena.

Počítejte ale s tím, že ve skutečnosti je příspěvek uhrazen až tehdy, kdy je částka připsána na účet. Pokud platíte bezhotovostně a datum je tedy každého patnáctého v měsíci, znamená to, že v tento den už musí být peníze připsané na účtu. Ne, že teprve patnáctého zadáte příkaz k platbě.

Členský příspěvek je též možné si odpracovat jako brigádu – vice Jak mohu být prospěšný spolku

Důležité: Příspěvky z bankovního účtu se přepisují do informačního systému automaticky. Mějte tedy na zřeteli to, že pokud platba neobsahuje Variabilní symbol – nepřiřadí se platba k Vašemu profilu, čímž dojde k odpojení od sítě. Plaťte tedy včas a se správným variabilním symbolem, aby byl prostor na včasné převedení plateb do databáze a provedené platby si v informačním systému zkontrolujte. Nesrovnalosti hlaste radě.
Neplatiče z provozu odpojuje a zpět připojuje AUTOMAT – jakmile zjistí nezaplacené příspěvky, provede nekompromisně odpojení a stejně tak zase kontroluje stav příspěvků a provádí připojení. Lidský faktor do tohoto mechanismu nevstupuje.

Tvar variabilního symbolu – neboli VS Variabilní symbol, který budete od tohoto data při platbách používat, naleznete po přihlášení do databáze Informačního systému na úvodní stránce – viz. níže. Zadávejte VS přesně ve tvaru, v jakém ho naleznete v Informačním systému ve svém profilu.
Pokud jste zapoměli svůj VS, přihlašte se svým nickem a heslem, a po přihlášení najdete ve svém profilu svoje VS pro platby.
Rada spolku si od tohoto kroku slibuje transparentnější a jednodušší způsob placení a lepší kontrolu výběru příspěvků.
zaplacené částky budou členovi připisovány v tomto pořadí – nejprve se přičte částka a poté se budou přičítat částky za každý nejstarší nezaplacený měsíční přispevek od doby, kdy členovi vznikla povinnost platit (nadále budou samořejmě platit vyjímky, jako jsou osvobození placení pro velmi aktivní členy, přerušení členství apod.)
člen může platit tzv. trvalým příkazem z účtu, tj. může si zadat ve své bance, že mu má automaticky např. 10. dne odejít příslušná částka na účet spolku

Důležité !!!
Při platbě nepiště do "Zpráva pro příjemce" text, který by obsahoval internet – jak již bylo vysvětleno v článku Co to je CZfree.Net a Spolek jinonice.cz ?, spolek NENÍ poskytovatelem internetu (ISP), předejdete tím možným problémům při vysvětlování s finančním úřadem.