Jak se pohybovat ve Freenetisu

Přihlášení

Pro používání informačního systému Freenetis je třeba se nejprve přihlásit. K tomu je potřeba být zaregistrovaný. Zaregistrovat člena by měl technik při připojování do sítě, případně v budoucnu by měli mít uživatelé možnost registrovat se sami a přes systém žádat o členství. Členové, kteří byli připojeni dříve, než byl Freenetis spuštěn, by měli obdržet od spolku své přidělené přihlašovací údaje – o ty je ale nutne si napsat blizzy(zavináč)jinonice.cz . Přihlašovacími údaji je myšlen login a heslo (login je přihlašovací jméno, nebo také přezdívka) – heslo, které si necháte jako zapomenuté zaslat pak změníte – heslo musío obsahovat min. 6 znaku a to min jedno velke pismeno a min jednu cislici.

Můj profil

Profil člen uvidí hned po přihlášení v pravém panelu. Obsahuje kontaktní údaje a také informace o členství. Pokud některé údaje nesouhlasí z různých důvodů, je třeba to ohlásit. Nejlépe správci přístupového bodu nebo připojujícímu technikovi. Důležité jsou zejména telefonní číslo, e-mail a stav kreditu. Podle variabilního čísla systém přiřazuje platby členských příspěvků. Stav kreditu umožňuje členovi si hlídat, do kdy má zaplaceno. Pokud nesouhlasi (především telefon a e-mail) je nutne nejdříve přidat nový kontaktní údaj a až po té smazat starý údaj – systém neumožnuje mít prifil bez kontaktních údajů.

Moji uživatelé

K profilu člena je standardně po registraci vytvořen jeden uživatel systému. Nicméně člen může přidat další uživatele, například další rodinné příslušníky, kteří budou mít do systému přístup. Jednou vytvořený uživatel již nejde smazat, takže je dobré si dávat pozor, ať nejsou další uživatelé přidáváni zbytečně.

Moje převody

Systém plateb ve Freenetisu funguje na základě účtů a převodů. Účty jsou dvojího druhu – bankovní a podvojné. Člen zde vidí převody peněz na svém kreditním (podvojném) účtu. Platba členských příspěvků na bankovní účet je zpracována tak, že nejprve přijde tato platba na bankovní účet spolku. Pokud je v daném období ve spolku zaveden poplatek za platbu, pak je stržen z této platby. Podaří-li se tuto platbu správně přiřadit podle variabilního symbolu, pak je odeslána z podvojného účtu bankovních plateb spolkusluzby-na-siti-spolku na kreditní účet člena. Tento převod člen vidí jako příchozí. Každý měsíc je pak z kreditního účtu stržen pravidelný členský příspěvek (tento příspěvek se strháva vždy k 15. v měsíci). Tento převod na provozní účet spolku je vidět jako odchozí platba. Výsledný stav účtu je dán sečtením všech příchozích převodů a odečtením všech odchozích převodů. Pokud je výsledný stav kladný, pak udává, kolik kreditu ještě člen má. Pokud je záporný, tak udává, kolik peněz člen dluží spolku. Pokud je člen v dluhu bude přesměrován nebo přímo odpojen.

Moje zařízení

Zde vidí člen všechna svá zařízení, která používá, jako např: domácí router pro příjem (krabička), počítače, notebooky, atd. Pokud zde nejsou vidět, je nutné požadovat nápravu po připojujícím technikovi, který je nezapsal do systému. Každé nové zařízení zapojené do sítě je třeba hlásit. Nové zařízení nebo chybné údaje je třeba hlásit správci přístupového bodu, který je přidá do systému.

Moje práce

Zde má možnost každý uživatel zadávat práce, které udělal pro spolek. Tyto práce jsou nepotvrzené. Práce musí potvrdit někdo ze správní rady. Uživatel, i když je sám ve Správní radě, nikdy nemůže potvrdit své vlastní práce. Jakmile je práce potvrzena, je vygenerován převod z provozního účtu spolku na kreditní účet člena. Tímto způsobem by vykazují práce technici, správci, brigádníci, případně jiní nadšenci. Ve výsledku to znamená, že klidně nemusí platit členské příspěvky, záleží na stavu jejich kreditního účtu.

Změnit heslo

Objeví se formulář, který umožňuje změnit vaše heslo do systému (heslo musí obsahovat min jedno velké písmeno a číslici).

Odhlášení

Po ukončení práce v systému je dobrým zvykem se odhlásit. Odhlášení provedete kliknutím na odkaz vpravo nahoře.