Pravidla chování

Pravidla chování v síti

čl. 1 – Základní pravidla

 1. Každý člen i domácnost může používat síť podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, užíváním sítě však nesmí být dotčeno právo ostatních členů na užívání sítě v minimálně stejném rozsahu.
 2. Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních uživatelů.
 3. Nikdo nesmí svými zařízeními ohrožovat nebo omezovat ostatní účastníky nebo řádný chod sítě.
 4. Nikdo nesmí sdílet připojení s jinými lidmi mimo domácnost připojeného uživatele

čl. 2 – Informační systém Spolku jinonice.cz

 1. Všichni jsou povinni správně vyplnit povinná pole. Veškeré údaje, které o sobě uživatel poskytne prostřednictvím Informačního systému , musí být pravdivé.
 2. Všichni uživatelé musí sledovat oznámení, která jsou pomocí webových stránek zveřejňována.

čl. 3. – Zabezpečení proti virům

 1. Každý, kdo je připojen k síti Spolku jinonice.cz, je povinen co možná nejlépe zabezpečit svá zařízení proti virům (pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem apod.).
 2. Po zjištění virové nákazy je člen povinen všemi prostředky zamezit její další šíření.
 3. Jako prostředek informování o případném zavirování je považováno také zaslání automatické zprávy z aplikace pro sledování virové aktivity Viroměru.

čl. 4. – HTTP redirect

 1. Jako prostředek varování může být uživatel automaticky přesměrován na informační stránku.
 2. Uživatel je povinen reagovat na zobrazené informace.

čl. 5 – Přestupky

 1. Za porušení čl. 1 odst. b) a c) může být zamezeno připojení k síti Spolku jinonice.cz.
 2. Za porušení čl. 1 odst. d) může být členovi zrušeno členství.
 3. Za opakované porušování nebo opakované nerespektování výzvy k nápravě v případě čl. 2 odst. a a b a čl. 3 může být zrušeno členství.
 4. Za chování na síti, které závažným způsobem porušuje obecně uznávané dobré mravy a je chápáno jako veřejně pohoršující může být zamezeno připojení k síti Spolku jinonice.cz. Za porušení dobrých mravů ve smyslu tohoto odstavce se nepovažuje vulgární chování vůči konkrétní osobě.