Jak se stát členem?

1. Seznámení se s dokumenty

Pečlivě si prostuduj dokumenty spolku Stanovy, Finanční řád spolku, … (nalezne v sekci "Dokumenty ke stažení") a poté:

2. Přihláška

Zaregistrujte se na stránkách http://freenetis.jinonice.cz – "Zájemce o členství" – po té Vás kontaktujeme a dohodneme možnosti připojení.
Po připojení vytiskněte přihlášku – papírovou podobu vlastnoručně podepište a vložte do obálky a tu pošlete poštou (ne doporučeně!) na adresu spolku "Spolek jinonice.cz, Pod Vidoulí 662/22, Praha 5 – Jinonice, 158 07", popřípadě ji odneste osobně přímo na adresu spolku (bydliště předsedkyně):
Kateřina Skalská, Pod Vidoulí 22/662, 150 07 Praha 5 – Jinonice

Případně můžete využít schůzí rady (termín Vám rád sdělí kterýkoliv člen rady), kdy přihlášku předáte a zároveň můžeme zodpovědět případné nejasnosti.

Žádáme naše členy či zájemce o členství, aby své poštovní zásilky řádně frankovali dle tarifů České pošty. Děkujeme. O vzniku členství rozhodne rada spolku na svém nejbližším jednání.

3. Vstupní příspěvek + pravidelné příspěvky

U nás žádný vstupní poplatek neplatíte !!
Pravidelné příspěvky se platí vždy tak aby byl Váš příspěvěk připsán nejpozději 15. v měsíci na účtě spolku (vyjímku tvoří nový členové, kteří platí jako svůj první příspěvek na 3 měsíce dopředu). K úhradě příspěvků budete vyzván zprávou na emailovou adresu uvedenou v přihlášce (pokud možno nezadavejte adresy xxx@seznam.cz, xxx@centrum.cz, xxx@atlas.cz a podobné – tyto emailové servery radi zahazuji zprávy do spamu, pokud už tento email zadáte, kontrolujte si spamový koš a nebo zrušte filtrovaní spamu pro odesílatele xxx@jinonice.cz) a kdy vám vznikla povinnost platit příspěvky po připojení k síti. Pozdní uhrazení členských příspěvků může mít za následek odpojení od sítě.